Statistika koondaja on Eesti Teatri Agentuur ja koostööpartneriteks Kultuuriministeerium ja Eesti teatrid. Teatristatistikat publitseeritakse alates 2004. aastast. Alates 2012. aastast kogutakse teatristatistika andmebaasi ning kokkuvõtlik ülevaade ilmub kogumikus Teatrielu. 

Eesti teatrist üldiselt

Eesti teatrisüsteem koosneb vormiliselt riigi,- munitsipaal-, era- ja harrastusteatritest. 2020. aasta andmetega osaleb teatristatistikas 65 etendusasutust, neist 26 said kultuuriministeeriumi kaudu eelarvelisi eraldisi. ...

loe lähemalt

Koostöölavastused

Statistikabaasi tabelite kokku arvudest on vaja maha arvata koostöölavastuste andmed. 2020. aastal oli teatrite repertuaaris 16 koostöölavastust, neist 12 olid uuslavastused....

loe lähemalt

Eesti Teatri Agentuur

Sihtasutus Eesti Teatri Agentuur loodi 2007. aastal Eesti Teatriliidu ja Eesti Etendusasutuste Liidu poolt. Agentuur sündis Eesti Näitemänguagentuuri ja Eesti Teatriliidu Teabekeskuse ühinemisel.
...
loe lähemalt

Kontakt

Lisaküsimuste korral võtke ühendust Eesti Teatri Agentuuriga
...
loe lähemalt

Kasulikud lingid

Vaata statistikat

1. Repertuaaristatistika

2. Etendustegevuse ja külastuste statistika

3. Majandusstatistika

vaata kõiki otsi statistikat