Eesti Teatri Agentuur

Sihtasutus Eesti Teatri Agentuur loodi 2007. aastal Eesti Teatriliidu ja Eesti Etendusasutuste Liidu poolt. Agentuur sündis Eesti Näitemänguagentuuri ja Eesti Teatriliidu Teabekeskuse ühinemisel.

Oma tegevuses lähtub agentuur põhikirjast ning arengukavast:
Eesti Teatri Agentuuri põhikiri
Eesti Teatri Agentuuri arengukava 2016-2020

Agentuuri eesmärgiks on vahendada teatrivaldkonda puudutavaid autoriõigusi, edendada eesti näitekirjandust, koondada ja edastada teatriinfot, tutvustada Eesti teatrit välismaal ning koguda ja publitseerida Eesti teatristatistikat. Samuti korraldame näidendivõistlusi. Lisaks põhitegevustele viime läbi erinevaid projekte nagu jagatud mõtete sari „teater | ...“ ning anname välja eesti teatrit tutvustavaid (võõr)keelseid raamatuid. Oleme alati avatud muudelegi koostööettepanekutele, mis agentuuri eesmärkide saavutamisele kaasa aitaksid.

Agentuur on ka Rahvusvahelise Teatriinstituudi Eesti Keskuse üks taasasutajatest ning Eesti Kultuuri Koja üks asutaja.

Agentuuri igapäevast tegevust koordineerib juhatus, mille liikmeks on Kirsten Simmo. Kõrgeimaks juhtimisorganiks on sihtasutuse nõukogu, kuhu kuuluvad asutajate ning Kultuuriministeeriumi esindajad: Tiina Rebane, Riina Viiding, Kristiina Alliksaar (esimees), Jaak Allik ja Katre Väli.

Agentuuri kontor asub aadressil Telliskivi 60a, Vaba Lava majas ning samas on E–N kell 10–17 võimalik laenutada eesti ja välismaist dramaturgiat. Agentuuris töötab viis inimest:

Juhatuse liige Kirsten Simmo vastutab agentuuri igapäevase juhtimise eest ning tegeleb autoriõiguste vahendamisega. Kontaktid: e-post kirsten@teater.ee; telefon 6282 342.
Finantsist Guido Viik tegeleb tellimuskirjade, autoriõiguste, lepingute vormistamise ja litsentsitasude arvestamisega. Kontaktid: e-post:guido@teater.ee, telefon 5046758.

Dramaturg Heidi Aadma tegeleb agentuuri raamatukogu haldamisega ning tekstide laenutamisega, samuti eesti dramaturgia tutvsutamisega välismaal, uudisnäidendite otsimisega Eesti teatritel ning näidendivõistlustega. Heidi on lõpetanud Tartu Ülikooli teatriteaduse eriala. Ta on avaldanud teatrikirjutisi erinevates väljaannetes ning õpetanud Drakadeemia tudengeid. Kontaktid: e-post heidi@teater.ee, telefon 6282 342.

Teatriinfo toimetaja Tiia Sippol kogub ja valmistab publitseerimiseks ette teatristatistikat ning täiendab Eesti Teatri Bibliograafilist Leksikoni uute andmetega. Tiia on lõpetanud Tartu Ülikooli teatriteaduse eriala. Kontaktid: e-post: tiia@teater.ee, telefon 5343 2930. 


Teatriinfo koordinaator Liisi Aibel haldab meie kodulehekülgedele teater.ee  ja draamamaa.ee uudisvoogu ning tegeleb agentuuri välisprojektidega, sh showcase festivali draamamaa.weekendiga. Liisi õpib Eesti Kunstiakadeemias ja on lõpetanud Tartu Ülikooli teatriteaduse eriala. Kontaktid: e-post: liisi@teater.ee, tel: 5590 7002. 

2012–2013 tegeles agentuur ekspordiprojektiga "Etenduskunstide valdkonna arendamine ning valitud sihtturgudele sisenemine eesmärgiga kasvatada kasusaajate ekspordikäivet". Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt toetatud projekti koordineerisid Ott Karulin ja Paul Piik. 2014-2015 toimus jätkuprojekt, mida koordineeris Katre Väli.
Aastatel 2009–2013 tegutses agentuur ka Eesti Kultuuri Kontaktpunktina ja vahendas informatsiooni Euroopa Liidu kultuurikoostöö programmi Kultuur kohta. 2014. aastal alustas uus raamprogramm Loov Euroopa, mis ühendab varem eraldi seisnud programme Kultuur, MEDIA ja MEDIA Mundus. Uue programmi kontaktpunktid paiknevad Loov Eestis ja Eesti Filmi Instituudis.