Eesti Teatri Agentuur

Sihtasutus Eesti Teatri Agentuur loodi 2007. aastal Eesti Teatriliidu ja Eesti Etendusasutuste Liidu poolt. Agentuur sündis Eesti Näitemänguagentuuri ja Eesti Teatriliidu Teabekeskuse ühinemisel.

Agentuuri eesmärgiks on vahendada teatrivaldkonda puudutavaid autoriõigusi, edendada eesti näitekirjandust, koondada ja edastada teatriinfot, tutvustada Eesti teatrit välismaal ning koguda ja publitseerida Eesti teatristatistikat. Samuti korraldame näidendivõistlusi. Lisaks põhitegevustele viime läbi erinevaid projekte ning anname välja eesti teatrit tutvustavaid (võõr)keelseid raamatuid. Oleme alati avatud muudelegi koostööettepanekutele, mis agentuuri eesmärkide saavutamisele kaasa aitaksid.

Agentuur on ka Rahvusvahelise Teatriinstituudi Eesti Keskuse üks taasasutajatest ning Eesti Kultuuri Koja üks asutaja.

Agentuuri igapäevast tegevust koordineerib juhatus, mille liikmeks on Kirsten Simmo. Kõrgeimaks juhtimisorganiks on sihtasutuse nõukogu, kuhu kuuluvad asutajate ning Kultuuriministeeriumi esindajad: Tiina Rebane, Riina Viiding, Kristiina Alliksaar (esimees), Jaanus Rohumaa ja Katre Väli.

Agentuuri kontor asub aadressil Telliskivi 60a, Vaba Lava majas ning samas on E–N kell 10–17 võimalik laenutada eesti ja välismaist dramaturgiat. 


Agentuuris töötab viis inimest:
Juhatuse liige Kirsten Simmo vastutab agentuuri igapäevase juhtimise eest ning tegeleb autoriõiguste vahendamisega. Kontaktid: e-post kirsten@teater.ee; telefon 6282 342.
Finantsist Guido Viik tegeleb tellimuskirjade, autoriõiguste, lepingute vormistamise ja litsentsitasude arvestamisega. Kontaktid: e-post:guido@teater.ee, telefon 5046758.
Dramaturg Heidi Aadma tegeleb agentuuri raamatukogu haldamisega ning tekstide laenutamisega, samuti eesti dramaturgia tutvsutamisega välismaal, uudisnäidendite otsimisega Eesti teatritel ning näidendivõistlustega. Kontaktid: e-post heidi@teater.ee, telefon 6282 342.
Teatriinfo ja välissuhete koordinaator Liisi Aibel haldab meie kodulehekülge teater.ee ja tegeleb agentuuri välisprojektidega, sh ülevaatefestivaliga draamamaa.weekend. Kontaktid: e-post: liisi@teater.ee, tel: 5590 7002. 

Teatriinfo ja -statistika toimetaja Tiia Sippol kogub ja valmistab publitseerimiseks ette teatristatistikat ning täiendab Eesti Teatri Bibliograafilist Leksikoni uute andmetega. 
Kontaktid: e-post: tiia@teater.ee, telefon 5343 2930.