Eesti teatristatistika 2013

Värskelt avaldatud Eesti teatristatistika järgi ületab 2013. aasta vaatajate koguarv miljoni, aasta jooksul toimus kokku 1 090 690 teatrikülastust.

Eesti teatristatistika veebibaasis on nüüdsest avaldatud teatrite 2013. aasta tegevus. Erinevalt varasematest aastatest ei ilmu enam Eesti Teatri Agentuuri poolt väljaantavat aastakogumikku “Eesti teatristatistika”, vaid alates 2012. aasta andmetest on Eesti teatrite statistilised näitajad kogutud andmebaasi: statistika.teater.ee. 

2013. aasta teatristatistika hõlmab 41 etendusasutuse (1 avalik-õiguslik teater, 8 riigi osalusega sihtasutust, 3 munitsipaalteatrit ning 25 erateatrit ja 2 tantsuagentuuri) tegevust, neist 25 said Kultuuriministeeriumi kaudu eelarvelisi eraldisi. Statistika kajastab teatrite repertuaari, etendustegevust, külastusi ja majandusnäitajaid. Lisaks on kokku kogutud andmed Eestis toimunud festivalidest, Eesti teatrite esinemistest välismaal, välisteatrite esinemistest Eestis. 

Kõrvuti külastuste arvuga käsitleb Teatri Agentuuri statistikabaas teatriaastat lavastusliikidest, žanritest, sihtgruppidest ja teatri omandivormist lähtudes, samuti on ära toodud põhjalik teatrite tulude-kulude statistika. Majandusnäitajate statistikas on tulud ja kulud kajastatud tekkepõhiselt. 


Kuigi teatrikülastuste arv vähenes võrreldes eelmise aastaga 52 228 vaataja võrra ja veidi langes ka uuslavastuste arv, tõusis etenduste koguarv – aastal 2013 andsid Eesti teatrid kokku 5 803 etendust ehk 125 etendust rohkem kui aasta tagasi. 

2013. aastat iseloomustavad teatrite koostöös valminud kaheksa lavastust: Tom Stoppardi „Utoopia rannik. I osa. Teekond“ Tallinna Linnateatris ja „Utoopia rannik. II osa. Laevahukk“ Eesti Draamateatris ning Vanemuise ja Ugala Teatri ühislavastus „Utoopia rannik. III osa. Kaldale heidetud“;  Ugala Teatri ja Kuressaare Linnateatri ühislavastus „Vana õngitseja“; Vene Teatri kaasaegse dramaturgia laboratooriumi raames valminud lavastused Von Krahli Teatri, Teatri NO99 ja Tartu Uue Teatriga (4 lavastust).

Eesti teatrist rääkides keskendutakse eelkõige publikunumbrile, mis 2007. aastal ületas esmakordselt taasiseseisvumise järel ühe miljoni piiri. Masu-aastad tegid siin oma korrektuurid ning 2009. aastaks oli külastuste arv langenud 873 800-ni. 2010. aastal tõusis külastuste koguarv 3%. Toona ei olnud põhjust arvata, et  2007. aasta tase veel lähiajal ületatakse, kuivõrd kasv oli tulnud mõne üksiku muusikali- ja lastelavastuse edust. 2011. aasta andmete põhjal võis rõõmustada, et miljoni piir on taas ületatud. 2012. aastal oli neljakümne ühe etendusasutuse külastuste koondnumbriks 1 142 918. Aasta hiljem, 2013. aastal on külastuste arv taas vähenenud – võrreldes eelmise aastaga 52 228 vaataja võrra. Suurima külastatavusega teatrid olid jätkuvalt Vanemuine (178 934 vaatajat), Estonia (141 588) ja Eesti Draamateater (104 452). 

Möödunud, 2013. aastal anti Eestis kokku 5 803 etendust, neist 62,3% riigi või linna omandis olevates teatrites. Riigiteatrid andsid 126 etendust vähem ning kogusid ka 97 545 külastust vähem kui 2012. aastal. Rohkem etendusi ja vaatajaid said erateatrid – kokku 260 etendust ja 45 766 külastust rohkem kui 2012. aastal. Aasta jooksul jõudsid teatrid 178 Eesti linna ja asulasse.

Väljaspool Eestit anti 47 lavastusega 117 etendust, kokku 23s riigis ja hinnanguliselt 25 655 vaatajale. Enim andsid välismaal etendusi Kanuti Gildi SAAL (26) ja Teater NO99 (23 etendust). Kõige rohkem etendusi anti Saksamaal – 4 teatrit andsid 26 etendust (5 537 vaatajale) ja Venemaal – 25 etendust, kuid enim vaatajaid oli Valgevenes – Rahvusooper Estonia andis külalisetendusi Minski Ooperi- ja Balletiteatris, kus 5 etendusel oli kokku 6 000 vaatajat. Eesti teatrid jõudsid üksikute etendustega ka Türki, Armeeniasse, Indiasse ja Indoneesiasse, aga ka Ungarisse, Ukrainasse ja Poola.

Endiselt on Eesti teatrite repertuaaris kõige enam sõnalavastusi – 62,5% kogu repertuaarist (61% aasta uuslavastustest) ning 59% aasta publikust. Muusikalavastusega (39) antud etenduste osa oli kõigest 10%, kuid nendega saadi 19% vaatajate koguarvust. Selles edus on oluline osa muusikalidel - 13 lavastuse publik oli 11,4% aasta teatrikülastustest.

Jätkuvalt on igal aastal suur nüüdistantsu uuslavastustuste arv, kuid nende külastajad moodustavad tantsulavastuste vaatajatest vaid 26%, ülejäänud on nii täiskasvanutele kui ka noortele mõeldud klassikalise balleti publik.

Paarikümnest enimvaadatud lavastustest pooled on lastele. Koguni 26 teatri repertuaaris on lastelavastused. Väikelastele mõeldud uuslavastusi oli vaid kolmel teatril.

2013. aastal toimus teatrite korraldamisel Eestis 11 etenduskunstide festivali, kus anti 268 etendust 29 558 vaatajale. Pea kõik festivalid oli rahvusvahelised, esinejaid oli Lätist kuni Kanadani.

Etendustegevusele lisaks oli aktiivne ka teatrite kontserttegevus, toimusid näidendite ettelugemised, loengusarjad, aktsioonid, ürituste sarjad, galaõhtud, ballid, kohtumised etenduskunstnike ja autoritega, samuti tutvustati teatrit erinevate programmide ja sarjadega nooremale vaatajaskonnale. Aasta jooksul toimus teatrite korraldamisel üle 1800 sündmuse ligi 200 000 osalejale, mis ei ole kaasa arvatud etendustegevuse koondnumbritesse.

Eesti teatristatistika koondaja on Eesti Teatri Agentuur ja koostööpartneriteks kultuuriministeerium ja Eesti teatrid. Teatristatistikat publitseeritakse alates 2004. aastast. Alates 2012. aastast kogutakse teatristatistika veebibaasi. 

Lisaküsimuste korral võtke ühendust Eesti Teatri Agentuuriga telefonil  või e-aadressil: info@teater.ee 

Tiia Sippol, teatriinfo toimetaja

 Varasemate aastate tasuta trükiväljaanded (2004–2011) on saadaval Eesti Teatri Agentuuris.