Eesti teatristatistika koosneb kolmest alajaotusest: repertuaaristatistika, etendustegevuse ja külastatavuse statistika ning majandusstatistika. Statististilised andmed on kogutud kalendriaasta, mitte teatritegevusele tavapärase teatrihooaja lõikes. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. 

1. Repertuaaristatistika

2. Etendustegevuse ja külastuste statistika

3. Majandusstatistika

…või koosta ise statistika

Koosta statistikatabel enda valitud sisendparameetrite alusel