Muuda filtrit…

Etendusasutused,

Ctrl + klikiga valid ühekaupa, Shift + klikiga mitmekaupa

Statistika periood

Ctrl + klikiga valid ühekaupa, Shift + klikiga mitmekaupa

Võrdlus eelmiste perioodidega

Ctrl + klikiga valid ühekaupa, Shift + klikiga mitmekaupa

Kuvamine


Etendustegevusega otseselt ja kaudselt seotud tulud 2015

TEATEREtendus­tegevusega otseselt seotud tuludEtendus­tegevusega kaudselt seotud tulud
Majandus­tegevusest laekuvad tuludEtendus­tegevusega otseselt seotud toetused
piletitulu omaeten­dusteltpiletitulu (festi­valide) külalisesi­nejateltpiletitulu kokkumuud tulud (rent, reklaam, kavalehed, külaliste vahendustasu jmt)majandus­tegevusest laekuvad tulud kokkutoetused riigieelar­vesttoetused kohali­kult omavalit­suselttoetused teis­telt omavalit­susteltmuud toetusedtoetused EL struktuur­vahenditest ja raamprog­rammidesttoetused mujalt välismaalt (institut­sioonidelt, eraisikutelt)toetused kokkupiletitulu muudelt omaüritus­teltrenditulu (ruumid)kohviku­tulumuud tulud (rent, reklaam, kavalehed, külaliste vahendustasu jmt)toetused riigieelar­vesttoetus omavalit­suselttoetused teistelt omavalit­suseltEtendus­tegevusega kaudselt seotud tulud kokkuTULUD KOKKU
Estonia
Kuressaare Teater
Tallinna Linnateater
Eesti Draamateater
Endla Teater
NUKU teater
Rakvere Teater
Teater NO99
Ugala Teater
Vanemuine
Vene Teater
Ajateater
Arena
Banaanikala Projektiteater
Eesti Tantsuagentuur
Emajõe Suveteater / Karlova Teater
Fine5 Tantsuteater
Goltsman Ballet
Ilmarine
Insightout Company
Kanuti Gildi SAAL
Kell Kümme
Kinoteater
Kukruse Mõisateater
Lavastusprojektid
Miksteater
Must Kast
Oma Lava
Paide Teater
Piip ja Tuut Teater
Polygon Teater
Prem Productions
R.A.A.A.M.
Sundown Entertainment
Sõltumatu Tantsu Lava
Tallinna Tantsuteater
Tartu Uus Teater
Teater Kelm
Teoteater
Theatrum
Tuuleveski
Vaba Lava
Vana Baskini Teater
Varius
VAT Teater
Vilde Teater
Von Krahli Teater
KOKKU