Lühiülevaated

Eesti teatrisüsteem koosneb vormiliselt riigi,- munitsipaal, era- ja harrastusteatritest. 2017. aasta andmetega osaleb teatristatistikas 47 etendusasutust, neist 26 said kultuuriministeeriumi kaudu eelarvelisi eraldisi.  Suurem osa neist on institutsionaalsed teatrid koos oma teatrimaja, püsiva kaadri ning aastaringse stabiilse etendustegevusega.

Varasemalt Kultuuriministeeriumi hallatava riigi-asutuste asemel tegutsevad 2013. aastast alates 8 teatrit riigi või riigi osalusel asutatud sihtasutusena ja 1 avalik-õigusliku asutusena. Kohaliku omavalitsuse asutusena toimis 3 teatrit (käesolevas statistikas osaleb neist 2, puuduvad Viljandi Nukuteateri andmed). Tegutses veel 33 mittetulunduslikku erateatrit ning 3 etenduskunstikeskust. 

Teatrikunsti institutsioonide tegevust reguleerivad Etendusasutuse seadus (RT I 2003, 51, 353) ja Rahvusooperi seadus (RT I 1997, 93, 1558). Etendusasutuse seadus sätestab etendusasutuse mõiste ning etendusasutuse tegevuse korraldamise ja rahastamise ning etendusasutuse aruandluse alused. Rahvusooperi seadus on oma sätete sisult identne Etendusasutuse seadusega.

Riik toetab teatritegevust teatri omandivormist olenemata, eesmärgiga hoida teatrikülastuste koguarvu vähemalt 800 000 külastuse tasemel aastas ja keskmist piletihinda mitte üle 1% riigi keskmisest palgast. Ministeeriumi eelarvest jagatava raha toel antakse aastas keskmiselt 4600 etendust, valmib keskmiselt 160 uuslavastust, tööd saab koosseisulisena üle 1700 inimese ja teenindatakse ligi-kaudu 900 000 külastajat.

Regulaarset ülevaadet eesti teatrikunstist annab Eesti teatri festival Draama, toimuvad biennaalina korraldatavad rahvusvahelised teatrifestivalid Baltoscandal, SAAL Biennaal, „Talveöö unenägu”, Monomaffia ja NU Performance Festival ning iga-aastased „Kuldne Mask” Eestis, NuQ Treff Festival, Tallinn Comedy Festival ning ASSITEJ poolt korraldatav festival „Teater noorele vaatajale“. 2017. aasta festivalidest on statistikas kajastatud 11 etenduskunsti festivali, nt NuQ Treff festival, Draama, „Kuldne Mask” Eestis, Tallinn Comedy Festival, SAAL Biennaal, festival "Teater noorele vaatajale" jt. Lisaks mitmed muusika- ja tantsuteatrifestivalid. Teavet teatritegevuse ja tugiorganisatsioonide kohta vahendab SA Eesti Teatri Agentuur.